Beseda s policajtkou

07.11.2016

Vieš ako sa správať bezpečne na ceste i mimo nej? Aj o tom bola beseda s pani policajtkou. 


"O svojej zaujímavej, ale zároveň aj náročnej práci prišla deťom porozprávať príslušníčka policajného zboru v Humennom. Už samotná uniforma vzbudila v deťoch rešpekt a pozornosť. Deťom porozprávala o niektorých praktikách, ktoré sa používajú na odhalenie trestnej činnosti, či o práci psovodov v súvislosti s pachovými stopami. Svoje rozprávanie obohatila zaujímavými filmovými ukážkami. Väčšiu časť svojho rozprávania venovala bezpečnosti na ceste.


Zdôraznila im, že sú účastníkmi cestnej premávky a preto ako jej účastníci by mali používať reflexné prvky a pri prechádzaní cez cestu používať priechod pre chodcov. Vysvetlila im aj to, že pokiaľ je súčasťou vozovky chodník, mali by ho používať a ak nie je, tak musia chodiť po ľavej krajnici.


Na záver tejto poučnej akcie im zdôraznila, že je dôležité, aby poznali aspoň niektoré základné dopravné značky. V príjemnej atmosfére čas rýchlo ubiehal.