2. adventná nedeľa

04.12.2016

Ako ste trávili 2.adventnú nedeľu? My sme ju privítali spevom, tancom a peknými básničkami. 

Napriek tomu, že nám mráz vyštípal líčka, vystúpili sme s krátkym programom na námestí pri Fontáne lásky, a tak prispeli malým čarovným okamihom k predvianočnej atmosfére. Spolu s pani primátorkou sme potom zapaľovali druhú adventnú sviecu a tešili sa z blížiacich sa Vianoc. Naša snaha bola odmenená potleskom a sladkou odmenou.