Prvácky viacboj - 1. školské kolo

14.11.2016

V pondelok sa na našej škole konal Viacboj všestrannosti. Je to už tradícia, že žiaci v každom ročníku medzi sebou súperia a preverujú si svoje fyzické schopnosti v tejto súťaži. 


O čom je táto súťaž? Prváci súťažia v týchto disciplínach: skok z miesta, člnkový beh, hod loptičkou a tí starší aj v šplhu.  Z našej triedy sa zapojili  žiaci. Najlepšie sa darilo za chlapcov Filipovi 3. miesto a za dievčatá Charlotke 2.miesto. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na naše úspechy v ďalšom kole.