Ako sme sa lúčili so zimou

27.03.2017

Zima nás tento rok riadne vytrápila. Jej vláda sa našťastie skončila a aj my sme boli súčasťou toho ako škôlkari z MŠ - Tŕebíčska vynášali a pálili Morenu. Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti, veľmi známa i v dnešnom folklóre. Vraj mala sestru nazývanú aj Živa, ktorá bola bohyňou jari a života. 

A naozaj aj slniečko vykúklo spoza mrakov a ukázalo nám svoju prívetivú tvár. Atmosféra v areáli MŠ bola veselá, plná piesní, tancov, kvetov. Našich prvákov potešilo aj to, že medzi prítomnými učiteľkami  z MŠ spoznali svoje bývalé učiteľky. Radosť zo zvítania bola obojstranná. 

Potom sme vytvorili dlhý rad až k Laborcu, kde bola Morena zapálená a hodená do rieky. A tak oznamujeme všetkým "Jar je už tu! "