Boli sme v skanzene

01.06.2017

Čas rýchlo letí a všetko vôkol sa mení. Aj o tom boli naše potulky za históriou. Počas MDD sme navštívili humenský skanzen a snažili sa dozvedieť niečo o tom, ako to vyzeralo pred sto rokmi na dedinách. Všetky starodávne domy v nás vzbudzovali zvedavosť a otázky. Dozvedeli sme sa načo jednotlivé priestory slúžili, aké nástroje ľudia v tej dobe používali pri práci v dome, na poli... Aj keď to bolo zaujímavé, mnohí skonštatovali, že bez dnešných zázrakov ako sú WC, sprcha, elektrina, telka, počítač, by si to ani nevedeli predstaviť.