Jazykový kvet

07.04.2017

Desiati odvážlivci sa tohto roku zapojili do súťaže v anglickom jazyku s názvom "Jazykový kvet". Od januára poctivo trénovali a nacvičovali divadielko v anglickom jazyku "The Cock and The Hen". Najprv sa rozdelili roly, potom sa pripravovala scéna a hudba a nakoniec kostýmy. V marci sme v Prešove absolvovali krajské semifinále a v apríli zasa krajské finále. A ako sme dopadli? Na to, že to boli naše prvé skúsenosti s cudzím jazykom a divadlom to bolo naozaj skvelé. tešili sme sa z 2. miesta a hlavne výletu do Prešova. Naša práca nabudila aj ostatných, ktorí sa v budúcom roku chystajú tiež zapojiť.

Pozrite si video