Návšteva škôlkárov

23.11.2016

Naša trieda nadviazala družbu a spoluprácu s MŠ - Třebíčska. 


Po úvodnej návšteve v septembri nás budúci prváci aj so svojimi pani učiteľkami navštívili opäť. Zúčastnili sa vzorovej hodiny z matematiky a slovenského jazyka, kde sme im predviedli, čo sme sa už naučili. Spoločne sme si zaspievali, zasúťažili a zaspomínali aj na škôlkarské časy.

A zároveň predškoláci ukázali nám, akí sú šikovní a ako sa tešia do školy. Bez problémov zvládli aj úlohy, ktoré sme si pre nich pripravili. Návšteva nás potešila a veríme, že nebola posledná.