Výlet

30.05.2017

S blížiacim sa záverom školského roka je tu aj čas výletov. Ten náš bol naozaj plný zábavy, oddychu, objavovania a prekvapení. Vybrali sme sa do Košíc a navštívili detskú historickú železnicu. Viezli sme sa s vyše 132 - ročnou lokomotívou a odkrytými motorákmi - Jankou a Dankou. V cieli našej cesty nás bojovým pokrikom vítali indiáni, ktorí nám pripravili bohatý program. Naučili sme sa indiánsky tanec, vyrábali si čelenky, šípy, strieľali sme lukom na terč a robili všakovaké aktivity, ktoré zvládnu len praví indiáni. Po chutnom obede sme sa ešte vyšantili na ihrisku. Naspäť sme sa odviezli znova vláčikom a vychutnávali si vetrík vo vlasoch a peknú okolitú prírodu. Bolo nám tu super, o čom svedčili aj naše síce pomaľované, ale šťastné tváričky.