Záložka spojuje školy

30.10.2016

Október sa niesol aj v znamení Medzinárodného mesiaca školských knižníc.


Aj my prváci sme sa zapojili do 7. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame. Na hodine výtvarnej výchovy sme vytvorili pekné a pestré záložky do kníh a tie sme zaslali vybranej partnerskej škole. A potom sme už len čakali...? 


O niekoľko dní bola naša snaha odmenená. Aj my sme dostali nové záložky od našich kamarátov. Veľmi nás potešili a stali sa neoddeliteľnou súčasťou našich šlabikárov.  


Do projektu sa prihlásilo 997 škôl s celkovým počtom 127 518 žiakov a aj my sme boli toho súčasťou.